ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพุทธชาติด เล็กมีมงคล
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นอนุบาล 1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้นอนุบาล