โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.suttharam.net/web/ Thu, 05 Dec 2019 18:53:23 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ2562 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=45 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1575514520.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562

1575514520
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานมุทิตาจิตคุณครูจริยา สนธิสอาด http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=40 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1568440689.jpg

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสุทธารามร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ในวันที่่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดสุทธาราม

1568440689
พิธีไหว้ครู http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=38 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1561344427.jpg

-

1561344427
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=37 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1560659997.jpg

-

1560659997
โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 379 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=36 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1560658595.jpg

-

1560658595
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=28 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1521802823.jpg

คณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดสุทธาราม

1521802823
มอบเงินและปัจจัยข้าวของเครื่องใช้แก่นักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=27 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1521802363.jpg

พระพิศาสประชานาถ เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครูวัดสุทธาราม ได้มอบเงินและปัจจัยข้าวของเครื่องใช้แก่นักเรียนและนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดสุทธาราม เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตาก 1521802363 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=26 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1514271644.jpg

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560  กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศและคณะครูโรงเรียนวัดสุทธาราม  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2017 

1514271644
กิจกรรม Big Cleaning Day http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=25 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1440059724.jpg

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการประหยัด และความสะอาดนั้น จึงเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ในขณะเดียวกันบุคลากรครู ต้องทำหน้าที่ตัดเตือนและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน เพื่อใ 1440059724 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=24 http://www.suttharam.net/web//icon/news_1419486088.jpg

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014 คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาราม ได้เดินทางไปยังศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

1419486088