โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.suttharam.net/web/ Fri, 24 Jul 2020 18:22:10 ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=57 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//icon/news_1589434142.jpg

ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1589434142
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดสุทธาราม http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=55 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//icon/news_1588055743.jpg

การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดสุทธาราม

1588055743
แจ้งผู้ปกครองเพื่อทราบ จากเดิมที่ทางโรงเรียนประกาศให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 มารับผลการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=54 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//images/icon/Apps.png

แจ้งผู้ปกครองเพื่อทราบ..
จากเดิมที่ทางโรงเรียนประกาศให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 มารับผลการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563
 

1584769553
ประกาศวันหยุด เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองในวันที่26และ27กุมภาพันธ์2563เปิดเรียนวันที่28กพ.2563 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=52 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//images/icon/Apps.png

ประกาศมติที่ประชุมเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง มีมติให้สั่งหยุดเรียน2วันคือวันที่26และ27กุมภาพันธ์2563เปิดเรียนวันที่28กพ.63

1582635355
วันมาฆบูชา 2563 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=51 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//icon/news_1581586036.jpg

วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

1581586036
วันตรุษจีน http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=50 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//icon/news_1580085363.jpg

วันตรุษจีน 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม เป็นวันเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน

1580085363
ประกาศหยุด 1 วัน เนื่องจากขณะนี้ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นละออง PM2.5ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เป็นเวลา 1 วัน http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=49 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//images/icon/Apps.png

ประกาศหยุด 1 วัน เนื่องจากขณะนี้ในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นละออง PM2.5ในวันพุธที่  22 มกราคม 2563 เป็นเวลา 1 วัน

1579601989
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=48 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//icon/news_1579145892.jpg

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

1579145892
การจัดงานวันเด็กและมอบทุนการศึกษา ประจำปี2563 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=47 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//icon/news_1578653161.jpg

    งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

1578653161
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 http://www.suttharam.net/web//?name=news&file=readnews&id=46 http://www.suttharam.net/web//http://www.suttharam.net/web//icon/news_1577280948.jpg

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

1577280948