[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

@ สำนักการศึกษา
@ หนังสือเวียน กทม.
@ Daily Plans
@ EMIS
@ นิเทศออนไลน์
@ E-Libraly
@ E-Learning
@ BMA-Media
@ BMA Smartschool
@ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือใหม่ ]
5
starspost
[ มือใหม่ ]
5
tqmbroker
[ มือใหม่ ]
3
dragon
[ มือใหม่ ]
1
pook
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)dragon
จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรใช้ \"ไฟตัดหมอก\"tqmbroker
เรื่องของล้อแม็ก ทำไมต้องเลือกเบาไว้ก่อนtqmbroker
การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียนtqmbroker
เขียนโปรแกรมสร้างเกมส์บนเว็บadmin
รายชื่อมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา ที่ 90starspost
แบ่งปันข้อมูล มหาวิทยาลัย กับ เว็บไซต์ มหาลัยไทย ดอทคอม Mahalaithai.comstarspost
(Thai-soccerbet)ทักษะเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล บทที่ 30starspost
ขอต้อนรับเข้าสู่ฟรีเว็บ thai-soccerbetstarspost
นักสืบนานาชาติ หลักสูตรสะกดรอย จากประเทศแคนาดา Csdspy นักสืบstarspost
Fan Page
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

 

  
ประวัติโรงเรียน  
 
 

ประวัติโรงเรียน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2475 
ผู้อำนวยการคนแรก : นายสมวงศ์ 
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน : นายจรูญ  รอดเจริญ
มีบุคลากรครูจำนวน : 32 ท่าน 
มีนักเรียน และนักศึกษาจำนวน : 822 คน 
เปิดสอนระดับชั้น : อ.1 ถึง ป.6 
Website : http://www.suttharam.org

รายละเอียดเพิ่มเติม :  โรงเรียนวัดสุทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 403/1 ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเทศบาล 31 (จีบจำเริญรัตน์) มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ได้อาศัยศาลาวัดทำการสอน ต่อมามีนักเรียนมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้าง ตามลำดับดังนี้ นางจีบ และนางจำเริญ นพวงศ์ ณ อยุธยา สร้างเป็นอาคารไม้ทรงมะลิลาตัดสองชั้น หลังคามุงกระเบื้อง 22 พฤษภาคม 2498 นางชอุ่ม เทพวิทยเสถียร ได้จัดสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงมะลิลา หลังคามุงกระเบื้องอีก 1 หลัง พ.ศ. 2503 ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงมะลิลา หลังคามุงกระเบื้องอีก 1 หลัง พ.ศ. 2510 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 หนึ่งหลัง ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 100 เมตร พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครธนบุรี สร้างอาคารเรียนแบบตึก 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน 1 หลัง 13 มิถุนายน 2521 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครสร้างอาคารเรียนขนาดตึก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยได้รื้ออาคารไม้เดิมออกทั้งหมด 10 กันยายน 2522 ต่อเติมอาคารตึก 4 ชั้นอีก 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่งใช้เป็นที่ประกอบอาหาร และที่รับประทานอาหาร 14 กุมภาพันธ์ 2526 สร้างอาคารเรียนแบบ สน.ศ. เป็นตึก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แทนอาคารไม้เดิมแบบ 004 เดือนธันวาคม 2541 ได้รับอนุมัติจากกรุงเทพมหานคร ให้รื้ออาคารตึก 3 ชั้น ที่สร้างตั้งแต่ปี 2515 สร้างเป็นอาคารตึก 6 ชั้น ขนาด 22 ห้องเรียน แบบใหม่ (จั่วเรือนไทย) ใต้ถุนโล่งเป็นห้องประชุม ชั้น 6 เป็นห้องว่างอเนกประสงค์ 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
    พัฒนาการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ ทันสมัยในวิทยาการ สืบสานความเป็นไทย
 

เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทธาราม ประจำปีการศึกษา 2550ไว้ดังนี้ 
1. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการทำงาน และสามารถทำงานกลุ่มได้ 
2. คณะครูอาจารย์ทุกคนมีความสามารถในการเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำแผนการสอน มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มสาระ และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการทำงานเป็นทีม 
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนากระบวนการบริหาร กระบวนการจัดกิจกรรม และกระบวนการทำงานทุกอย่าง 
4. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร้อยละ 75-80 เป็นอย่างน้อย ในทุกกลุ่มสาระ 
5. ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียน การประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียน และสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
6. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ ทั้งด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบทบทวน โดยใช้กระบวนการ PDCA มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
7. นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียน สามารถเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ร้อยละ 100 
8. คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน เข้ามามีบทบาทในการช่วยกำกับดูแล วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเต็มที่
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.  มีระเบียบวินัย
2.  มีจริยธรรมและคุณธรรม
3.  ร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี
4.  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการทำงาน มีความรับผิดชอบ
5.  มีสุนทรียภาพ ทางนาฎศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา